Bir Bilgi Markası

Rüyada Ayna Görmek

   Rüyada Ayna Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada ayna görmek, hayal ve gururdur. Bazı tabirciler, ayna kadındır, dediler.

Bir kimse rüyada aynaya veya suya ya da başka bir şeye baksa ve orada kendi suretini görse, o kimsenin renk ve sanatında kendisine benzeyen bir çocuğu doğar.

Rüyada aynaya baktığını gören kimse, evlenir. Eğer eşi kaybolmuşsa yanına gelir. Eğer rüya sahibi Cumhurbaşkanı ve vali ise, vazifesinden alınır.

Rüyada gümüş aynaya bakan kimsenin şöhret ve makamı elinden gider. Aynanın kırıldığını gören kimsenin, hanımı ölür. Aynaya bakarak orada bir genç gören kimse, bulunduğu yerde otoritesine veya ticaretine veya diğer şeylere düşman olan birisini görür. Orada yaşlı bir kişi görürse, o kimse bulunduğu yerde kendisine dost olan birisini görür.

Bazı tabirciler; rüyada gümüşlü bir aynaya baktığını gören kimse, sıkıntı, keder ve korkuya düşer dediler. Altın ayna dince kuvvet, zenginlik ve vazifeden atıldıktan sonra yeniden işe girmektir.

Hasta olan bir kimsenin rüyada aynaya bakması, onun öleceğine işaret eder. Ayna yolculuğa ve aynada görülenle ilişkili bir hamileliğe işaret eder. Şöyle ki; aynada görülen kadın ise, bazen o, dişi bir çocuk, erkekse, erkek bir çocuk olur. Bir erkek rüyada aynaya baksa ve kendisini başka bir şekilde görse, o kimse malca zarar eder, aklı noksanlaşır.

Rüyada, kendisini aynada bir kadın şeklinde gören kimsenin, bir kızı olur, bekar ise evlenir. Rüyada kendisini aynada gören kadın hamile ise karnındaki çocuk kendisine benzeyen bir kız çocuğudur. Eğer hamile değilse, kocası bir hanımla daha evlenir. Gördüğü kadın onun kuması olur.

Hapiste bulunan bir kimse rüyada kendi yüzünü aynada görse hapislikten kurtulur.

Aynanın kırıldığını görmek; rüya sahibinin hanımının ölmesine işarettir.

  Nablusi Yorumu

Rüyada ayna görmek, hayal ve gururdur. Bazı tabirciler, ayna kadındır, dediler.
Sakalı olmayan bir kimse, rüyada aynada sakalının siyahlaşmış olduğunu görse, o kimse sırf dünyaca insanların yanında makbul ve kadri yücelir.
Bir kimse rüyada aynaya veya suya ya da başka bir şeye baktığını ve orada kendi suretini tahayyül ettiğini görse, o kimsenin renk ve sanatında kendisine benzeyen bir çocuğu doğar.
Rüyada aynaya baktığını gören kimse, evlenir. Eğer hanımı kaybolmuşsa yanına gelir. Eğer rüya sahibi sultan ve vali ise, vazifesinden alınır.

Bir kimse rüyada aynaya arka tarafından baktığını görse, o kimse hanımına arka taraftan yakınlıkta bulunur.
Bazı tabirciler ayna, iyilik sever adamlar, aynanın büyüklüğü, cilası veya pası nispetinde rütbe ve makamdır, dediler.

Rüyada gümüş aynaya bakan kimsenin şöhret ve makamı elinden gider. Aynanın kırıldığını gören kimsenin, hanımı ölür. Aynaya bakarak orada bir genç gören kimse, bulunduğu yerde saltanatına veya ticaretine veya diğer şeylere düşman olan birisini görür. Orada yaşlı bir kişi görürse, o kimse bulunduğu yerde kendisine dost olan birisini görür.

Aynada bir kadının tenasül uzvunu gören kimse, üzüntülü ve kederli ise bunlardan kurtulur.
Cilalı ve berrak bir aynaya baktığını gören kimsenin, üzüntü ve kederleri gider. Paslı ayna kişinin kötü halidir. Aynanın temiz olmayıp kirli olması rüya sahibinin büyük bir üzüntü ve kederi bulunduğuna delalet eder.

Bir kimsenin rüyada aynaya baktığını görmesi, o kimsenin gizli ve aşikare olarak Allah (C.C.)’a asi olduğuna, Cenab-ı Hakkın kendisinden razı olmadığına, can ve malca eksilmesine delalet eder.

Rüyada gümüşlü bir aynaya baktığını gören kimse, sıkıntı, keder ve korkuya düşer. Altın ayna dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ve vazifeden atıldıktan sonra yeniden işe girmektir. Hasta olan bir kimsenin rüyada aynaya bakması, onun öleceğine delalet eder.
Ayna yolculuğa ve aynada görülenle ilişkili bir hamileliğe delalet eder. Şöyle ki; aynada görülen kadın ise, bazen o, dişi bir çocuk, erkekse, erkek bir çocuk olur. Bir erkek rüyada aynaya baksa ve kendisini başka bir şekilde görse, o kimse malca zarar eder, aklı noksan-laşır.

Rüyada, kendisini aynada bir kadın şeklinde gören kimsenin, bir kızı olur, veya evlenir. Yahut bir cariye satın alır. Rüyada kendisini aynada gören kadın hamile ise karnındaki çocuk kendisine benzeyen bir kız çocuğudur. Eğer hamile değilse, kocası bir hanımla daha evlenir. Gördüğü kadın onun kuması olur.

Bir kimsenin rüyasında kendi yüzünü aynada görmesi, o kimsenin zindan ve hapiste olması durumunda hapisten kurtulmasına işaret eder.
Rüyada kendisinin ayna olduğunu ve aynaya bakmadığım gören kimse, halk içerisinde şöhret ve makamında hoşlanmadığı bir şeye düşer.

  Seyyid Süleyman Yorumu

Eski zamanlarda aynalar çelikten ve nühastan (bakır, duman) imal ediliyordu. Dolayısıyle bu rüya o devrin tabircileri tarafından aynaların eski haline göre yorumlanmıştır. Biz de öyle zikredeceğiz.

İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada görülen ayna, büyüklüğü ve parlaklığı nispetinde makam ve itibardır. Birine ayna veren, ona malını teslim eder.

Kirmani diyor ki: Demirden bir aynaya baktığını görenin karısı, babasına benzeyen bir oğlan doğurur. Bu rüyayı gören hamile kadınsa, çocuk kız olur ve ona benzer. Rüya sahibi fakirse ve hamile değilse, kocasıyla kavga eder, dayak yer. Rüyasında aynaya baktığını gören çocuğun, kız kardeşi olur. Aynaya baktığını gören bir memur, azl edilir.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Aynada yüzü güzel görmek, müjde ve ferahtır. Çirkin bir hal görmek, üzüntüye delalettir.

Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Aynanın tabiri ihtilaflıdır. Ayna umumiyetle mertebe ve yiğitlikle yorumlanır. Aynada yüzünü gören cesur olur, yardımı sever. Aynada yüzünü güzel, sakalını ise aslından farklı olarak siyah gören, halka iyilik eder. Sakalını beyaz gören, fakir düşer. Bir rivayete göre mertebesi artar, dini kuvvetlenir. Yüzündeki beyaz kılı koparan, bunları kaybeder.

El Salimi demiştir ki: Ayna bulduğunu fakat, bakmadığını gören; makam ve itibarında ikrah eylediği bir şeyle karşılaşır. Aynada yüzünü görmesi, hayra yorulmaz. Demirden dökmeden vb.
bir şeyden imal edilmiş aynaya bakanın karısı hamile ise, oğlan doğurur. Karısı hamile değilse ayrılıp başkasıyla evlenir. Bekarsa, izdivaç eder.
Bazıları dediler ki: Ayna; zevce, aynanın kırılması; onun vefatıdır. Bir aynayı sildiğini, parlattığını gören, zahmetten kurtulamaz. Aynaya bakan bekarsa, evlenir. Karısı gurbette ise gelir. Bir aynaya arkasından bakanın karısı fahişe olur. Memursa, azl edilir. Çiftçi ise, ekini telef olur.
Başka bir kısım tabirciye göre aynaya baktığını gören, üzüntüden kurtulur. Elinde parlak bir ayna gören, muradına erer. Küçük çocuk aynaya bakarsa, büluğ çağını yaşamaya başlar. Annesi hamile ise doğacak kardeşi kendisine benzer.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla manalandırıyor: Zevce, evlat, makam, itibar, sadık dost, ortak, temiz bir iş ve yerine getirilecek emir.

  Güncel Yorumu

Rüyada ayna görmek; toplumda sevileceğinize ve itibar görmenize delalet eder.

  Tiflisi Yorumu

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ayna görmek, altı şekilde yorumlanır. Bunlar :

1- ) Kadın

2- ) Erkek çocuk

3- ) Makam

4- ) Dost

5- ) Ortak

6- ) Parlak iş.

Gurbette olan bir erkek için ayna görmek; bir kadınla evlenmek ve büyüklük elde etmek demektir. Bu rüyayı bir kız görürse, evleneceğine ve kocasının yanında saygın bir konuma sahip olacağına…Bir kimsenin rüyasında tanımadığı bir adamın kendisine ayna verdiğini  ve o aynaya baktığını görmesi, o kimsenin uzun süre görmediği bir arkadaşını göreceğine ve sevineceğine işaret eder.

Allame Meclisi: Rüyada ayna görmek, işlerin tekrar iyi olacağına…

Bir kimsenin rüyasında aynaya baktığını ve kendisini güzel görmesi, o kimsenin erkek çocuğunun olacağına ve üzüntülerden kurtulacağına işaret eder.

İbn-i Sirin: Rüyada ayna görmek, makama işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında başkasına ayna verdiğini görmesi, o kimsenin kendisine ait olan bir malını başkasına emanet edeceğine…

Gümüş aynaya baktığını görmesi, makamından yana sıkıntı göreceğine işaret eder. Zira tabirciler, gümüş aynayı kötüye yorarlar.

Kirmani: Aynaya bakmak şöyle yorumlanır:

Evli erkekler için; eşi hamile ise, her açıdan kendisine benzeyecek erkek çocuk doğuracağına…

Evli kadınlar için; hamile ise, her bakımdan kendisine benzeyecek kız çocuğu doğuracağına, hamile değil ise, kocasının kendisini boşayacağına ve daha sonra kendisinin başka, kocasının da başka biriyle evleneceğine…

Bekar erkekler için; erkek kardeşinin olacağına…

Bekar kızlar için; kız kardeşinin olacağına…

Hakim veya memur/ işçi için; bulunduğu makamından alınacağına işarettir.

Cabir Mağribi: Tanıdık güzel bir yüzü aynada görmek; büyüklüğe işarettir.

Çağdaş Ulema: Rüyada ayna görmek, kendisini tanımaya ilişkin bir hatırlatma olduğuna…

Bir kimsenin rüyasında kendisini aynada görmesi, o kimsenin yaptığı ve yapacağı bir hatanın farkına varacağına veya bunu bir başkasından duyacağına…

Ayna kırması veya kırık ayna görmesi, bir işi gerektiği gibi yapma konusunda detaylı bilgi alacağına işarettir.

 

Bu yazımızı beğendiyseniz, bu kategoride yer alan Rüyada Hicri Ayları Görmek başlıklı bir önceki yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir