Bir Bilgi Markası

Rüyada Omuz Görmek

Rüyada Omuz Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada omuz görmek, kişinin dostu ve ortağı veya hizmetçisi yada onun yerine geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, temkinli oluşu ve güzelliğidir.

Rüyada omuzda görülen güzellik ve iyiliğin tabiri zikredilen adamlara ve şeylere aittir. Omuz rızka, hayra ve hasta için çalışmaya işaret eder.

Rüyada görülmüş olan omuzlar, kalın ve kuvvetli olursa, o kişinin erkekliğine ve işlerinde kuvvetli olmasına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin iki omuzunda hastalık olduğunu görmesi, o kimsenin erkek kardeşlerinin hastalığına ve ölümlerine işaret eder.

Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de işarettir. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görse, o kimse suçları üzerine alır.

Nablusi Yorumu

Rüyada omuz görmek, kişinin dostu ve ortağı yahut hizmetçisi yada onun yerine, geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, güzelliği ve temkinli oluşudur. Rüyada omuzda görülen iyilik ve güzelliklerin tabiri zikredilen adamlara ve şeylere aittir. Omuz rızka, hayra ve hasta için çalışmaya delalet eder.
Omuz «O halde onun omuzlarında yürüyen rızkından yeyin.» (Sure-i Mülk, ayet 15.) mealindeki ayet gereğince uzak bir yolculuğa delalet eder.
Rüyada omuzda hissedilen ağrı, rüya sahibinin eli ile kazandığı şeyde yaramazlık yapmasına delalet eder.
Rüyada omuz görmek, kişinin dostu veya ortağı yahut işçisi ya da işçisinin yerine geçecek bir kimsesidir.

Rüyada görülen omuzlar, kalın ve kuvvetli olursa, o kişinin erkekliğine ve işlerinde kuvvetli olmasına delalet eder.
Bu rüya hapis ve suçlular hakkında onların uzun müddetle hapis kalmalarına ve kendilerine vurulan ağır zincirlere tahammül etmelerine delalet eder.
Bir kimse kendisinin iki omuzunda hastalık olduğunu görse, erkek kardeşlerinin hastalığına ve ölümlerine delalet eder.
Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de delalet eder. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görse, o kimsenin suçları üzerine almasına delalet erer.

Tiflisi Yorumu

Hz. Danyal (a.s): Rüyada omuz görmek, insanların süslerine ve güzelliğine…

Bir kimsenin rüyasında omzunun sağlıklı ve düzgün olduğunu görmesi, o kimsenin ziynetinin çokluğuna…

Bunun aksini görmesi, üzerinde kul hakkı olduğuna işarettir.

İbn-i Sîrîn: Omuz; kişinin güzelliğine, vakarına ve ziynetine işaret eder. Omzu kırık veya zayıf görmek ise bunun aksine yorumlanır.

Kirmanî: Bir kimsenin rüyasında omuzlarının düzgün ve sağlam olduğunu görmesi, o kimsenin daha önce kendisine bir emanet verildiğine ve bunu sahibine teslim edeceğine…

Omuzlarının zayıf ve gevşek olduğunu görmesi, emaneti sahibine vermekten aciz olacağına…

Omuzlarında çok fazla kıl olduğunu görmesi, emanet konusunda hassas biri olduğuna işarettir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, bu kategoride yer alan Rüyada Oluk Görmek başlıklı bir önceki yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir