Bir Bilgi Markası

Rüyada Süt Görmek

Rüyada Süt Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada Süt Görmek : Rüyada süt görmek, İslam fıtratına delalet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine delalet eder.

Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talihi açılır. Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi yada bir kadını emzirdiğini görse, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasına delalet eder.

İnsan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır. Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine delalet eder.

Bazı tabirciler rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.

Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, sultan o kimseye sevgi besler ve sultandan ona bir hayır erişir.
Rüyada dişi at sütü içtiğini gören kimse, melike rastlar. Diğer hayvan sütleri onlardan sağılan miktarca güzel rızıktır.
Süt sağmak, hiledir. Rüyada dişi deveyi sağmak, Arap ülkesinde sadaka, zekat ve öşür gibi şeyleri tahsil etmek için bir memuriyettir.

Siyah ve siyah olmayan develerden doğmuş deveyi sağmak da, arap olmayan ülkelerde sadaka vesair şeyleri tahsil etmek, sünnet-i seniyyeye uygun ve İslam fıtratı üzere yapılacak bir hizmettir. Eğer o deveyi sağsa ve ondan kan çıksa, o kimse vazife yaparken zulmeder. Eğer o deveyi sağsa ve ondan zehir çıksa, o kimse haram mal toplar. Eğer o deveyi tüccar olan bir kimse sağsa ve ondan süt çıksa, o tüccar helal rızık ve ticaretinde kazanç sağlar ve o devenin memelerinden akan sütün miktarınca dünya o tacire meyil ve teveccüh eder.

Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslam fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine delalet eder.

Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır. Bazı tabirciler rüyada bir dişi deve sağdığını ve onun sütünden içtiğini gören kimse, salih bir kadınla evlenir. Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler.

Bir kimsenin rüyasında  bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini görmesi, o kimsenin köle ise azad olmasına, fakir ise zengin olmasına işaret eder. Koyun ve keçi sütü Arap ve Arap olmayandan alınacak vergidir.

Bir kimse rüyada koyun sütü içtiğini görse, o kimse hayra, rahatlığa, ferahlık ve sevince nail olur.
Dişi arslan sütü onu içen kimse için, mal, düşmanına zafer bulma, sultan ve insanlara düşmanlık yapmaktır.

Bir kimsenin rüyasında arslan sütü içtiğini görmesi, o kimsenin zalim ve sultandan veya kendi kazancından ve elinin emeği ile mal elde etmesine işaret eder.
Akbaba kuşunun sütü kuvvetli ve onu içen kimseye, ikram ve iyilik eden bir düşmana galip gelmektir.

Kaplan sütü; onu içen kimse için, düşmanlığını açığa vurmaktır.

Kurt sütü suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvettir. Onu içen kimse için de geçimde zarardır. Bazı tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattır, dediler. Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe erişir ve bir şehir halkının mallarını zorla ve tahakküm ederek yer.

Bir kimsenin rüyasında domuz sütü içtiğini görmesi, o kimsenin akıl ve zekasının bozulmasına, rüyada domuz sütünden cüz’i miktarda içtiğini görmesi durumunda ise eline helal mal geçmesine işaret eder. Eğer fazla içerse, haram mal elde eder.

Bir kimse rüyada köpeğin sütünü içtiğini görse, o kimse için bu rüya  şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin eliyle erişeceği maldır. Bazı tabirciler rüyada köpeğin sütünü içen kimse, kudret ve kuvvete erişir ve bir şehir halkına reis olur, dediler.

Bazı tabirciler, vahşi hayvanların bütününün sütleri, dince şüphedir, dediler.
Yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalıktır, dediler. Geyiğin sütü az bir rızıktır.
Bir insan rüyada sütü olmayan şeylerin sütünü bulsa, o insan temenni ve arzu ettiği şeylere sahip olur.

(Akrep ve yılan gibi) Sokucu ve ısırıcı hayvanların sütlerini içmek, rüya sahibi ile düşmanının arasının düzgün olmasına delalet eder.
Yılan sütü içtiğini gören kimse, Allah’ın razı olacağı bir amel yapar. Bazı tabirciler de ferahlığa erişir ve belalardan kurtulur, dediler.

Tilki sütü sonradan iyi olacak bir hastalık ve bir kimse üzerinde olacağından dolayı erişeceği cüz’i bir rızıktır. Bazı tabirciler, tilki sütü hastalıktan şifa bulmaya delalet eder.
Eşek sütü, ehemmiyetsiz bir hastalıktır. Rüyada merkeb sütünü içen kimse, hayra erişir.

Kedi sütü hafif bir hastalıktır ve düşmanlıktır. Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çıktığını görmesi, o sütün miktarınca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına delalet eder.

Koyun sütü iyi bir maldır. Sığır sütü, zenginliktir. Katır sütü, musibet, zorluk ve şiddettir.
Domuz sütü, büyük bir mala nail olmaktır.

İnsan sütü hasta için onu içtiği zaman hastalıktan şifa bulmaktır. Çünkü insan sütle büyümüş ve kuvvetlenmiştir.
Köpek ve kedi sütü hastalık veya korkudur.

Rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğini gören kimse, yaratılış ve fıtratını kaybeder. Süt mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına, ibne ve Allah’ı birlemeye delalet eder.
Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka, hayvana malik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlaklanmaya delalet eder.

Sığır, koyun, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delalet eder. Bunların yoğurdu, üzüntüdür.
Rüyada vahşi hayvanın ve kuş sütünün özellikle tavşan sütünün bulunması, az bir mala delalet eder.At sütü tasadır. Tilki ve kedi sütü, günah işlemektir.

İnsan sütü, erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir.
Tanınmayan vahşi hayvanın sütü, hasta için izzet ve sevinçlik, hapisten çıkmak veya kendisine kızılmış bir maldır.

Seyyid Süleyman Yorumu

Danyal (A.S.) demiştir ki: Taze ve tatlı süt; mal çokluğu, din kuvvetidir. Bayat süt; bunun tersidir. Sütün taze peynir olduğunu ve yediğini gören, helal ve bol rızka kavuşur. Bir kadının, bir erkek üzerine süt dökmesi; o erkeğin hapse gireceğine işaret eder. Sağdığı bir hayvandan süt yerine kan çıktığını gören, hükumetin emirlerine muhalefet eder. Süt yerine zehir çıkarsa, rüya haram malla yorumlanır.

Yerden süt çıktığını görmek; orada yaşayanların zulüm göreceklerine delalettir. Kendi memesinden süt içtiğini gören, işinde hainlik yapar. Sütün su gibi akması; hayır ve ni’metin artmasıdır.

Beygir sütü içmeye alışık bir insanın rüyasında bu sütü içmesi, hayra ve büyüklerle yakınlığa işarettir. Bu sütü içme alışkanlığı olmayan birinin aynı rüyayı görmesi, iyi değildir. Katır sütü; işlerde müşkülata, güçlüğe deve sütü; büyüklerden mal kazanmaya, ceylan sütü; geniş rızka delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında keçi sütü görmesi, o kimsenin hanımından mal temin etmesine işaret eder. Kaplan sütü, düşmana karşı zaferdir. Fil sütü, haram malla yorumlanır. Manda sütü, büyük servet ve bol rızıktır. Merkep sütü; hastalığın ardından şifa bulmaktır. Ayı sütü; üzüntü zarar, korkudur. Tavşan sütü; alçak bir kadından, küçük bir faydadır. Domuz sütü; akıl azlığı, ahmaklık, üzüntü veya haram maldır. Tilki sütü; hiledir. Köpek sütü; şiddetli hastalık veya korkudur.

Arslan sütü; büyük bir zat sayesinde şeref ve mal elde etmek, aynı zamanda düşmanı yenip, maksada ulaşmaktır. Çakal sütü; akrabalarla düşmanlık ve kavgadır. İnek sütü; o yılın bereketli geçeceğini haber verir. Din ve dünya hayatı için hayır ve mertebedir. Vahşi sığır sütü; hastalığın ardından çabucak şifaya kavuşmaktır. Kedi sütü; kavga, düşmanlık, hastalık ve zaaftır. Kurt sütü; uykuda ve dünyada şiddetli korkudur yahut rüya sahibi mühim bir fırsatı elinden kaçırır. Koyun sütü; din kuvveti ve helal maldır. Bir kimsenin rüyasında kuş sütü görmesi, o kimsenin bütün arzusuna erişmesine işaret eder.

Ebu Said’ül Vaaz şöyle diyor: Süt sağmak; hile yapmakla tabir edilir. Hayvanın doğurmasının hemen ardından sağılan ve adına ağız denilen süt; üzüntüye, haram mala veya darlıktan sonra rızka kavuşmaya işaret eder yahut hayırsız birinden yardım talep etmektir.

El Salimi’ye göre, ekşimiş süt; haram mal, yorgunluk, meşakkat ve üzüntüyle yorumlanır. Rüyasında taze ve saf sütü bırakıp, bozulmuş sütü içen, aşağı bir hayata ve küçük bir mala razı olur. Haram yer veya bid’ate sapar. Dinin aslında olmayan şeyleri yayar. Bir arslan yavrusuna süt içiren; hükumetten hayır ve menfaat görür.

Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Eti yenmeyen bir hayvanı sağmak, hayra yorulmaz.

Cafer-i Sadık, insan sütünü şunlarla tabir ediyor: Helal rızk, evladın malı ve geçim sıkıntısı.
Muhallebi, sütlaç, kaymak ve tavukgöğsü gibi sütle yapılan tatlıları görmek, bilhassa yemek; hayır, menfaat, helal mal, selamet ve sağlıktır.

Tiflisi Yorumu

İmam Cafer Sadık (a.s): Bir kimsenin rüyasında eti haram olan herhangi bir hayvanın sütünü sağdığını görmesi, o kimse için üzüntüye, eti helal olan hayvanı sağmak ise helal mal kazanacağına işaret eder.

Allame Meclisî: İnsan sütü içmek; dindar kimseler için helal mal ve evlada, günahkar ve kötü insanlar için sıkıntı ve üzüntüye…

Süt sağdığını görmesi, bol miktarda mal elde edeceğine…

Süt veya ayran görmesi, miras yoluyla büyük bir mal elde edeceğine…

Bir padişaha süt götürdüğünü görmesi, iyiye…

Süt tulumu görmesi, bol miktarda gelir elde edeceğine…

Eti helal olan hayvanların sütünü görmesi, mal ve nimet elde edeceğine işarettir.

Müellif: Süt, menfaate işarettir. Buna göre bir kimsenin rüyasında gördüğü süt ne kadar taze ve güzel olursa, o kimsenin elde edeceği menfaat de bir o kadar fazlalaşır.

Ekşi veya acı süt; menfaatinin azalacağına…

Taze süt içmek; helal mala…

(Kadınlar için) göğüslerinde süt toplandığını görmesi, bir çocuk sahibi olacağına…

Süt sağdığını ama süt yerine kan geldiğini görmesi, bir çocuk sahibi olacağına…

Kendi göğsünden süt içtiğini görmesi, kazancında azalma veya eksiklik olacağına…

Rüyada çocuk olduğunu ve süt içtiğini görmesi, murada eremeyeceğine işarettir.

Kirmanî: Çöl hayvanlarının sütü; az miktarda mala…

Ceylan sütü içtiğini görmesi, rızkının bollaşacağına…

Deve sütü içmek; bolluk ve genişliğe…

Kaplan sütü içmek; düşmana karşı zafer kazanacağına…

Keçi sütü içtiğini görmesi, bir kadından hayır göreceğine…

Zebra sütü içmek; herhangi bir yetkide liyakate işarettir.

Cabir Mağribî: Bir kimsenin rüyasında keçi sütü içtiğini görmesi, o kimsenin bir kadından hayır göreceğine…

Domuz sütü içtiğini görmesi, bazı konularda akıllıca davranmayacağına…

Fil sütü içtiğini görmesi, büyük bir şahsiyetten gelir elde edeceğine…

Kaplan sütü içtiğini görmesi, düşmana karşı zafer kazanacağına…

Koyun sütü içtiğini görmesi, helal kazanç elde edeceğine…

Manda sütü içtiğini görmesi, bir kadınla arasında sorun yaşayacağına işarettir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, bu kategoride yer alan Rüyada Süslenmek başlıklı bir önceki yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir