Bir Bilgi Markası

Rüyada Yemek Görmek

Rüyada Yemek Görmek Ne Anlama Gelir ?

Rüyada sarı renkli olan her yemek, yiyen kimse için hastalığa işarettir. Ancak kuş eti olursa, hastalık değildir. Beyaz renkli olan her yemek, ekşi yemekten hayırlıdır. Eğer yemek yağlı olursa zararı yoktur.

Bir kimsenin rüyasında su içer gibi yemeği içtiğini görmesi, o kimsenin rızık ve maişetinin fazlalaşmasına işaret eder. Ziyafet için yapılan yemekleri yemek, müjde, yas için yapılan yemekleri yemek ise, keder ve üzüntüdür. Her zaman pişirilebilen yemekler, rızık ve daimi olan faydalara işaret eder.

Rüyada patlıcan ve kabak gibi mevsiminde pişirilen yemekleri görmek, daimi olmayıp bazı zamanlarda ele geçen rızka işaret eder. Kabak yemek, hidayet ve Sünnet-i Seniyeye itibar etmeye ve zekaya delildir. Eti ile pişmiş yemeği görmek, fakir için zenginliğe işaret eder. Etsiz pişirilmiş yemeği görmek ise, fakirliğe yahut ibadet etmeye işaret eder.

Rüyada bir yemeğin ondan daha üstün bir yemeğe dönüştüğünü görmek, rüya sahibinin temiz kalpli olduğuna delildir.

Rüyada bizzat rüya sahibinin güzel bir yemek pişirmesi, o yemek değerince bir memuriyete erişmesine ve fakirlikten sonra zengin olmasına delildir.

Eğer rüyayı gören için yemeği bir başkası pişirirse, bazen rüya sahibine hile yapılır, yahut yapılmasından korkulur. Bazen de maksadına nail olması için yardım yapılır. Bir kimsenin rüyasında sıcak ve katı bir yemeği yuttuğunu görmesi, o kimsenin geçim ve maişetinin tatsızlığına işaret eder.

Bir kimsenin rüyasında fazla ekşi olduğundan bir yemeği yiyemediğini görmesi, o kimsenin yakalanacağı bir acı ve hastalıktan dolayı yemek yiyememesine işaret eder.

Rüyada bir insandan ekşi bir yemeği alması, o insandan çirkin bir söz işitmesine işaret eder. Ekşi bir yemek aldığını ve başka bir kimseye yedirdiğini görse , o kimsenin yemeği yediren kimseden kötü bir söz işitmesine işaret eder.

Eğer aldığı ekşi yemeği kendisi yiyecek olsa, ona hastalık yahut keder isabet eder. Ekşi olan o yemeği yemediğini ve Allah’a ( C.C. ) de hamdettiğini gören kimse, sevince nail olup keder ve üzüntüden halas olur.

Tiflisi Yorumu

Hz. Danyal (a.s): Rüyada tadı hoş olmayan ve zor yenen her türlü yiyecek; üzüntü ve sıkıntıya…
Ekşi yiyecekler; hastalığa…
Leziz yiyecekler; geçim konusunda genişliğe işarettir.

Müellif: Koyun etiyle pişirilmiş lezzetli sulu yemek; menfaate işarettir.

İbn-i Sîrîn: Tadı ve kokusu hoş olan her türlü yiyecek hayra, kötü yiyecekler ise şerre yorulur. Buna göre rüyada sarımsak yahut soğan soymak sıkıntı ve üzüntüye, acı ve tatsız şeyler yemek perişanlığa işaret eder.

Kirmanî: Leziz şeyler yemek; mutluluğa, ekşi ve acı şeyler yemek ise sıkıntı ve üzüntüye işaret eder.

Cabir Mağribî:  İyi pişmiş ve etleri yumuşamış sulu yemek; hayra…
İyi pişmemiş ve etleri henüz sert olan sulu yemek; sıkıntı ve üzüntüye…
Bir kimsenin rüyasında evindeki tüm yiyecekleri yediğini görmesi, o kimsenin ecelinin yaklaştığına…
Kendi yiyeceğini bir ölünün yediğini görmesi, o yiyeceğin pahalanacağına işaret eder.

Çağdaş Ulema: Bir kimsenin rüyasında çok acele yemek yediğini görmesi, o kimsenin dikkatsizlik ve sorumsuzluğu yüzünden gözden düşeceğine…
Az yemek yediğini görmesi, herhangi bir şeyden dolayı pişman olacağına…
Yemek yemek istediğini, ancak yiyecek bir şey bulamadığını görmesi, yaşantısında birtakım değişiklikler olacağına işarettir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, bu kategoride yer alan Rüyada Yemeği Hazmetmek başlıklı bir önceki yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir